UMIKO 2020
​DRUŠTVO ANIMOV
animovlogo

Sama zamisel za društvo je bila prej oblikovana kot skupina.

Med 1997/98 so nastala prva  druženja take vrste.

 

To so bili prvi koraki, kjer so se ljubitelji animejev in mang na Primorskem lahko spoznali.

Med letom 1999 in 2000 je skupina dobila novo obliko.

Nastala je skupina SECOND IMPACT. Ime je izviralo iz reklamnega plakata, ki smo ga izdelali z namenom, da bi povabili oboževalce anime/manga subkulture k druženju in medosebnem spoznavanju.

 

SECOND IMPACT 

Za izbiro takega imena stoji več razlogov. Prvi je ta, da naslov v slovenščini pomeni ''drugi udarec'', ki v sebi nosi nekaj močnega. Povežemo ga lahko tudi kot udarec javnemu mnenju, saj smo s tem želeli obuditi pomembnost in razširjenost anime/manga subkulture. Ime pa izvira iz takrat zelo polularnega animeja EVANGELION.

 

Med druženji in srečanji smo gledali animeje. Na začetku je to potekalo v Gimanziji Piran.

Organizirali smo razna srečanja in obiske sejmov. Med druženji pa so nastali novi prijateljski odnosi in akupaj smo preživeli veliko novih lepih in nepozabnih trenutkov.

Sekond Impact skupina je nehala obratovati okoli leta 2004. En del skupine pa je ohranil željo po druženju in zato se naša zgodba leta 2004 ni končala... Ampak komaj začela.

ANIMOV – društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabih iger je nastalo 19. marca 2011.

Društvo nosi za sabo temelje in želje prejšnje skupine.

 

Pomen besede ANIMOV:

              ANI-ME     (anime, animation, animacije, anima-duša)

              MOV-E  ( premik, move–se nanaša  na celovrečerni film)

 

ANIMOV predstavlja nov korak, premik in željo, da bi se anime/manga subkultura razširila po Sloveniji. Naše člane spodbujamo k uresničevanju svojih ciljev, ki predstavljajo dušo novih generacij.

Create a website