Društvo ljubiteljev animiranih filmov, stripov in družabnih iger ANIMOV
Cankerjev drevored 50
6310 Izola
 
E-mail : animovdrustvo@gmail.com
GSM : 070 766 272   OD 16:00 do 18:00
1281403710757460024460582141463585268831823n
DRUŠTVO LJUBITELJEV ANIMIRANIH FILMOV, STRIPOV IN DRUŽABNIH IGER ANIMOV Cankarjev drevored 50, 6310 Izola
Davčna št. : 45978310​
Matična št. : 4030290000 
Transacijski račun : DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana ​IBAN SI56 6100 0001 8457 604​
INFO: 
Predsednik: Bojan Planic / Dosegljiv od PON do  PET med 16:00 do 19:00 /  Osebni e-mail: bojan3planic@gmail.com  / Društveni : animovdrustvo@gmail.com
Podpredsednica: Eva Keber / Dosegljiva v PON, SRE, SOB med 15.00 in 19.00 / E-mail: evakeber16@gmail.com
1281403710757460024460582141463585268831823n
DRUŠTVO LJUBITELJEV ANIMIRANIH FILMOV, STRIPOV IN DRUŽABNIH IGER ANIMOV

facebook
youtube
instagram
Deviantartlogobydiamondmyr-d89da0a
anime
animeizola2019
cksp-logo
Visit-Izola-obdelana1
ELES-6-logotip-pokoncen-monocrome
1281403710757460024460582141463585268831823n
IMG20170531172314
animeslika
4026661919578377409035422339874320022503424o
PRIJAVITE SE NA NAŠ SEJEM IN PRODAJAJTE SVOJA UMETNIŠKA DELA SKUPAJ Z DRUGIMI SLOVENSKIMI ILUSTRATORJI

Termin sejma: 17. in 18. avgust 2019

Lokacija: Izola, Park Pietro Coppo, Lonka

Rok prijave: 15. julij 2019

Rok plačila: 26. julij 2019,

 

TRR IS156 6100 0001 8457 604

1281403710757460024460582141463585268831823n
Prijavnica za vse umetnike, ki bi želeli sodelovati na našem sejmu in imeti svojo mizo, kjer bi prodajali svoja dela.
Opis se bo uporabil na naši spletni strani in opcijsko na Facebook strani dogodka. Največ trije stavki. 

a.). uporabnik se mora najkasneje ob 11.30 oglasiti na Info točki Društva Animov, da se s podpisom registrira, ter prevzame napis stojnice in vrečko za smeti.

b.) Uporabnik mora neprekinjeno ponujati program na stojnici od 11.00 do 20.00 (pavze so seveda dovoljene, a naj te ne bodo daljše od 30 min in naj se v tem času ne pospravlja stojnice).

c.) Sejem traja od 11.00 do 22.30 ure.

d.) Najpozneje do 22.30 mora uporabnik svojo stojnico počistiti in odnesti smeti v ustrezni zabojnik.

e.) Med 20.00 in 22.30 se mora uporabnik zglasiti na Info točki, da se z uro odjave in s podpisom odjavi, ter da se mu ob upoštevanju tega pravilnika povrne kavcija (10€) v gotovini.

f.) izvajalci, ki bo na sejmu prodajali svoje izdelke, prevzemajo odgovornost za računovodsko ustreznost prodaje in zagotavljajo, da bodo prodajali v skladu z računovodskimi pravili.

g.) zbiranje prostovoljnih prispevkov je dovoljeno le z ustreznim dovoljenjem, ki ga je uporabnik pravočasno pridobil pri svoji upravni enoti.

h.) Društvo Animov v nobenem primeru ne odgovarja za kazni, ki jih prejme uporabnik s strani pristojnih organov, zato mora ta na stojnicah razpolagati z vsemi ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje prodaje in drugih vsebin v okviru najete stojnice.

i.) Društvo Animov ne odgovarja za nastalo škodo na izdelkih uporabnika ali krajo izdelkov oz. Morebitnih kazni, ki bi jih uporabnik prejel s sodelovanjem na prireditvi (npr. neizstavljanjem računov, pomanjkanje dovoljenj, prodaja ali posredovanje nezakonitih izdelkov ipd.)

j.) če prireditev odpade zaradi višje sile, Društvo Animov uporabnikom povrne vplačano prijavnino in kavcijo za stojnico.

k.) skozi dan, bo prostovoljec Društva Animov, ki bo na sebi nosil ustrezno akreditacijo, opazoval, ali bo uporabnik spoštoval člene tega pravilnika in uporabnikove Pogodbe o sodelovanju. V primeru ugotovitve kršitve katerega izmed členov se uporabnik z utemeljenim sklepom sankcionira z odvzemom pravice do vračila kavcije za stojnico (10€).

l.) razporeditev prodajalcev po stojnicah je v izključni domeni organizatorja

m.) če nakazan denar ne bo pravočasno na omenjenem TRR, bomo prijava zavržena.

Create a website